Khô cá dứa một nắng Cần Giờ

Khô cá dứa 1 nắng Cần Giờ

1 Con gần 1 kg hút chân không

100% cá Dứa

Thích hợp tặng quà, chiên, nướng

Mã: KP_418321576 Danh mục: