Combo 20 cuốn – Bé Tô màu – Luyện chữ (Mầm non – Chuẩn bị vào lớp 1)

122,400

  1. Combo Giúp bé Chuẩn bị vào lớp 1 gồm những đầu sách sau:
  2. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 (làm quen chữ cái)
  3. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 (làm quen chữ số)
  4. Tập tô số
  5. Tập tô chữ (Tập 1) – Theo mẫu chữ mới.
  6. Tập tô chữ (Tập 2) – Theo mãu chữ mới.
  7. Tập tô chữ hoa – Theo mẫu chữ mới.
  8. Tập tô nét cơ bản – Theo mẫu chữ mới.
  9. Tập tô (Tập 1)
  10. Tập tô (Tập 2)
Mã: KP_790237162 Danh mục: